Gemeenteprogram:


1 Mei - Werkersdag

4 Mei Vrouediens byeenkoms

5 Mei - Omgee Sondag - Ds Christo

18:00 - Aanddiens - Ds Christo

7 Mei - Finansies vergadering

8 Verkiesingsdag

12 Mei - Nagmaal - Besoekende Leraar

Padkafee - koop pannekoek

18:00 - Aanddiens - Ds Christo

19 Mei - Oggenddiens - Ds Christo

Bring 'n vriend saam kerk toe.

18:00 - "Movie aand" 

25 Mei - Ester-Konferensie

26 Mei - Sakkie Sondag - Ds Christo

18:oo - Lof en aanbidding

28 Mei - Kerkraadsvergadering

30 Mei - Hemelvaartdiens

Hervormde Gemeente Elandspoort