Hierdie is ons maandblaadjie wat elke begin van die maand verskyn. Ons plaas 'n boodskap van die leraar daarin asook artikels wat handel oor 'n sekere tema vir elke maand. Daar is ook bemoedigende en opbouende leesstukkies in, en 'n geleentheid om met die kerkkantoor of kerkraad te kommunikeer. Dit is beskikbaar by die kerk, en die diakens lewer dit ook af op hulle rondtes by huise aan die begin van elke maand.

Laai die nuutste weergawe hier af:     Die Kandelaar - Julie 2019Ek weet wat Ek vir julle beplan,

sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie;

Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n Verwagting!

Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid,

en Ek sal julle gebede verhoor.

Julle sal vra na My wil en julle sal dan My wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.


Jeremia 29: 11- 13