Kerkkantoor: 012 386 7245

Kantoorure: Dinsdag 09:00 tot 13:00

                      en Vrydae 09:00 tot 13:00

Kantoordame: Edna Claase - 082 469 6457

Skriba: Anthony Tosen - 083 475 1919

Registerhouer: Anthony Tosen - 083 475 1919

Koster: Robbie Rademeyer - 072 533 2516                of 012 386 6336

Leier ouderling: Pieter de Villiers  Tel.:076 141 5666

Voorsitter van die Kerkraad: Bruce Fenn Tel.:082 566 6159

Voorsitter van die Finansies: Pieter de Villiers  Tel.:076 141 5666

Leraar: Ds Christo Viljoen - 082 444 1633 of kontak kerkkantoor