Opstandingsondag Quaggapoort 1 April 2018

Skriflesing

Johannes 20:1-18

Preek

Maria weet nie waar Jesus was nie maar Jesus weet waar Maria was.

Was dit toevallig dat Maria die persoon in die tuin aangesien het as die tuinier?  Nee, want toe val die lig en Maria SIEN!!!

Maak Jesus regtig alles wat sleg is onwaar?

Maak Jesus selfs die dood, onwaar?

Hoop

Paassondag beteken dat ons met hoop kan lewe.

Hoop omdat die graf oop is. Hoop omdat die klip weggerol, die doeke opgevou en die graf leeg is. Hoop, want Jesus het opgestaan juis sodat mense wat dink dat hulle perfek is, en dit nie is nie, met hoop kan lewe.

Miswolke verduister

Die hele ding van “toe-val-lig”.

En dan om iemand iewers te ontmoet waar jy hulle nie verwag nie en dan hulle nie herken nie en kan nie onthou vanwaar jy hulle ken nie.

Ongelukkig verdwyn hierdie boodskap in ’n wêreld wat deur miswolke geteister word.

Die Engelse het gehoop hulle sou die Franse by Waterloo verslaan. So bou hulle ’n hele netwerk van telegraafpale waarlangs hulle die uitslag vanaf die slagveld aan die mense tuis kon oordra. Dit gebeur toe dat generaal Wellington die Franse onder leiding van Napoleon Bonaparte by Waterloo verslaan. Die Engelse stuur toe ’n gekodeerde boodskap per telegraaf aan die mense tuis om te vertel van die wonderlike oorwinning wat op die slagveld behaal is.

Toe hulle in Engeland die boodskap ontvang, lees hulle: Wellington verslaan. Nodeloos om te sê, die Engelse het in sak en as op moedverloor se vlakte gaan sit. Sonder hoop op ’n toekoms. Wat hulle nie besef het nie, was dat die helfte van die boodskap vanweë digte mis langs die pad verlore geraak het.

Toe die mis opklaar, kom die res van die boodskap deur: “Wellington verslaan” vir Napoleon. Met die lees hiervan, bars die Engelse uit van vreugde, want daar was weer hoop.

Dis wat dan met Maria gebeur as die mis verdwyn en sy sien hoe val die lig op Jesus wat voor haar staan.

Kyk nuut

Maar ons sien ook hoe hooploosheid verdwyn as ons met ’n ander oog na die omstandighede kyk. Ons sien ons hoef nie bang te wees nie, want alles is nie verlore nie. Ons sien ’n toekoms te midde van bekommernisse. Ons sien in droë stoppellande sonder oes vooruitsigte, plante met bloeisels aan. Ons sien ’n leë graf, want Jesus het opgestaan. Ons sien weer lewe, want Hy lewe en daarom het ons hoop!

Om dít te kan sien, moet ons anders kyk na die werklikheid. Nie om dit mis te kyk nie, maar om met geloofsoë daarna te kyk.

Oë wat ’n leë graf sien omdat die Here opgestaan het en lewe. Dit is nie wat Maria gesien het toe sy by die graf gekom het nie, en ook Petrus en Johannes nie.

Maria staan by die graf se ingang en sien dat die grafklip weggerol is. Versigtig loer sy na binne, sien die opgerolde grafdoeke en dat Jesus se liggaam weg is. Onmiddellik dink sy die ergste en bars in trane uit. Hy is gesteel en op ’n vreemde plek begrawe. Sy wou so graag Jesus se liggaam volgens Joodse gebruike versorg het. Dan stuur sy hierdie boodskap van wanhoop die wêreld in as sy vir Petrus en Johannes daarvan vertel.

Toe sy vir ’n tweede keer by die leë graf kom, sien sy die twee engele en hulle praat met haar. Sy is egter steeds oortuig Jesus is gesteel. Dan sien sy ’n vreemde man wat by haar kom staan. Summier dink sy dit is die tuinier. Sy vra hom sommer direk of hy nie Jesus se liggaam gesien het nie. 

Jesus lewe

Maar dan lig die mis as die sogenaamde tuinier met deernis in sy stem sê: “Maria.” Nou sien sy dit is Jesus, haar Here, wat met haar praat. Hy het uit die dood opgestaan. En sy glo Hy lewe. Dit gee haar hoop vir die toekoms. Maar terselfdertyd is dit ook vir haar ’n uitdaging. Sy moet dit vir die ander dissipels gaan vertel (17). Sy huiwer vir geen oomblik nie en met oorgawe sê sy vir die dissipels en almal wat wou hoor – en ook nie wou hoor nie – dat sy die opgestane Here gesien het (18).

Geloofsoë

Die grootste uitdaging waarvoor ons staan, is om met geloofsoë na die werklikheid te kyk. As ons dit doen, sien ons die daaglikse mistige lewensomstandighede – al die sleg en swaar waarmee ons moet saamleef. Maar ons sien saam met Maria ook hoe die miswolke lig – dat die klip weggerol is, die doeke opgevou is, die graf leeg is en dat die Here lewe.

Wanneer ons dit sien, besef ons Jesus het die dood bloedneus geslaan. Nou kan niks ons van God se liefde skei nie. Ons sal ook in tye van swaarkry en verdrukking nie alleen wees nie. Ons het hoop, want die Here lewe!

Die vraag is nie of Jesus opgestaan het nie. Hiervoor is daar genoegsame bewyse. Die vraag is of ons met geloofsoë na elke dag kyk. Is ons bereid om teen alle menslike logika in die leë graf as getuienis te aanvaar dat God in Jesus die onmoontlike gedoen het? Vir Maria en die dissipels, maar ook vir ons en vir die Suid-Afrika van 2018?

Getuig

Wanneer ons hieroor duidelikheid het, kan en moet ons soos Maria gaan vertel. Hierdie goeie storie moet ons vertel, nie omdat ons al die antwoorde op al die vrae het nie. Ook nie omdat al ons probleme opgelos is nie. Ons vertel dit omdat ons glo in die Here wat lewe. Sy opdrag is dat ons aan ander moet gaan vertel daar is hoop.

Trevor Noah vertel die storie in sy eie woorde:

In chemie het hy water in wyn verander. In die biologie is hy gebore sonder 'n normale bevrugting. In fisika het hy die wet van swaartekrag afgekeur deur in die hemel op te klim. In die ekonomie het hy die wet van afnemende wins afgekeur deur 5000 mans met twee visse en vyf brode te voed. In medisyne het hy die siekes en blindes genees sonder om 'n enkel dosis of dwelm te gebruik. In die geskiedenis is Hy die begin en die einde. In die regering het Hy gesê Hy sal genoem word 'n wonderlike raadgewer, vredevors. In godsdiens het Hy gesê niemand kom by die Vader behalwe deur Hom nie. So wie is hy? Hy is Jesus. Die grootste man in die geskiedenis. Hy het geen dienaar gehad nie, maar hulle het Hom meester genoem. Hy het geen graad gehad nie, maar hulle het Hom leraar genoem. Hy het geen medisyne gehad nie, maar hulle het Hom geneesheer genoem. Hy het geen leër gehad nie, maar konings het Hom gevrees. Hy het nog geen militêre gevegte gewen nie. Hy het die wêreld oorwin. Hy het geen misdaad gepleeg nie, maar hulle het Hom gekruisig. Hy is in 'n graf begrawe, maar hy lewe vandag. Ek voel geëerd om Jesus te dien!

Amen.